Göingeträffen (28/09/2014)
Category: Competition
Map/area: Bodarp
Organiser: Hässleholms OK
Country: Sverige
Discipline: Långdistans 8,1 km
Distance: 10.96 km
Time: 111:37
Average HR: 152
Maximum HR: 173
Totaltsett är jag missnöjd med dagens tävling. Brötigt att ta sig fram och mycket grönt och grönraster. Ingen höjdare, dock är jag nöjd med delar av loppet.
1. Missade vägvalet till höger om strecket vilket ser bättre ut. Drog för långt till höger och fick några onödiga meter längs vägen innan jag vek in i skogen. Nöjd med kontrollplockningen.
2. Noggrann kompassriktning där jag höll nere tempot medvetet.
3. Tänkte gå ut till vägen och följa den en bit men när jag kom fram till det gröna ändrade jag strategi och vek neråt. Fick hjälp av konkurrenter att ta kontrollen, hade inte så bra koll på var jag var.
4. Nöjd med vägvalet att jag sprang längs vägen en liten bit innan jag vek in i skogen vid den stora stenen. Slapp springa i den steniga terrängen. Trodde jag var lite länge upp i backen och hade jag lyft blicken tidigare hade denna sträcka varit riktigt bra.
5. Gick på kompass ner till senmurskorseningen och gick på kompass in därifrån. Såg inte kontrollen först på den lilla kullen och blev iväg dragen av konkurrenter innan jag läste in mig vid den stora stenen vid stenmuren.
6. Tänkte följa stenmuren och vika av i kärret vid grönområdena, dock vänder jag tydligen tillbaka och fortsätter i samma riktning. Är vile och inser att jag borde kommit till vägen eftersom jag hoppat över flera stenmurar. Har tur att jag kommer till öglan på vägen där jag läser in mig med lätthet. Springer sen mellan båda stenmurarna och hittar kontrollen lätt.
7. Kompassriktning ut från kontrollen fram till grönområdet som jag rundar och fortsätter på kompassen. Hittar den lilla rasade stenmuren och sen kontrollen. Nöjd.
8. Springer i skogen fram till skogshörnan vid hygget. Kortastevägen över hygget och genom skogen. Bra sträcka.
9. Kompassriktning ut från kontrollen, vid det öppna fältet läser jag av hur långt jag kommit och ser kontrollen till höger.
10. Bedrövligt! Ut från 9 i knädjupt vatten men är säker på var jag passerar första vägen fortsätter genom skogen men blir osäker hur pass bra jag lyckats hålla i kompassen på vägen ut till nästa väg. Trodde att jag var längre österut och gick över ett litet hygge och sen in i vit skog fram till stenmuren som jag följde åt höger. Kom fram till hygget och kunde läsa in mig. Tillbaka igen och genom grönområdet, hittade kullen med vit skog (ser nu att jag var där tidigare) och kunde leta upp kontrollen.
11. Ut från kontrollen genom den svårforcerade skogen förbi vätskekontrollen och in på skogsstigen, över stenmuren och där satt kontrollen.
12. Gick på kompassriktning men läste in mig fel inne i ringen, trodde jag var längre österut. Läste in mig på en stor sten i backen.
13. Rakt västerut över bäcken upp på vägen och in i skogsdungen vid fältet.
14. Bara springa men hade inget att kämpa för.
Show comments (0)
 
Göingeträffen (28/09/2014) Göingeträffen (28/09/2014)